• ست کوله پشتی و شال فانتزی
  • ست کیف و روسری سه چکه

تخفیفــ های شگفتــ انگیز

محصولی جهت نمایش وجود ندارد!

به زیبایی نقوش ایرانی

طراحی های اختصاصی شال ، روسری و تنپوش “سه چکه” بر گرفته از نقش و نگار ایرانی

دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت           تا چو خورشید نبینند به هر بام و درت

جرم بیگانه نباشد که تو خود صورت خویش                 گر در آیینه ببینی برود دل ز برت

بارها گفته‌ام این روی به هر کس منمای                      تا تأمل نکند دیده هر بی بصرت

آن چنان سخت نیاید سر من گر برود                          نازنینا که پریشانی مویی ز سرت

غم آن نیست که بر خاک نشیند سعدی               زحمت خویش نمی‌خواهد بر رهگذرت

دسته‌بندی‌ها

تنپوش

تن پوش

روسری و شال

روسری و شال

کیف و کوله پشتی

کیف و کوله‌پشتی

ست ها

سِت ها

آخرین مطالب منتشر شده وبلاگ

بارگزاری مطالب بیشتر